Fritidsskipper Bergen D5L - Bavian Nautic

Bavian Nautic
- tar ansvar
Gå til innhold
Fritidsskipper kurs (D5L)
Bestått kurs gir førerrett for fritidsfartøy inntil 24 meter.

Nytt kurs nesten kvar veke
PåmeldingFritidsskipperkurset vårt gjer deg førerrett på fritidsbåt inntil 24 meter og fiskeskipper klasse C. Oppdatert etter ny læreplan fra Sjøfartsdirektoratet.
Vårt kurs er et modul kurs som du arbeider i ditt tempo med oppgaver med instruktør tilstede.

Kurset vårt er utarbeida slik at teori undervisninga skjer i klasserom, men du velger sjølv tempoet ditt.
Du blir veileda og undervist av erfaren instruktør gjennom heile kurset.
For å få utstedt fritidsskippersertifikat må du ha gjennomført totalt minst 120 timars undervisning.

Vi har samlinger 1-2 ganger per veke.
Dersom ikkje alle oppsatte dager passer for deg så tilpasser vi.

Bergen
12.september - timeplan

Stavanger
Nytt kurs kjem

Oslo
Nytt kurs kjem

Modulane du skal gjennom er:

Teori modular:
- Navigasjon
- Navigasjonshjelpemidler
- Sjøveisregler og brovakthold
- Sikkerhet
- Skipslære
- Teknologi og motorlære

Praksis:
- Navigasjonsmidler
- Håndtering av fartøy

Kampanjepris 13000 kr
(ord. 15000 kr)

Eksamensgebyr kjem utanom på 465 kr per avlagt eksamen.


Legeattest
Du må ha godkjent legeattest for å få utstedt fritidsskippersertifikat, da det stilles krav til syn og hørsel.

Godkjente legeattester:
- Legeattest for bil med tillegg for syn og hørsel.
- Legeattest for sjøfolk.


Fartstid

Alternativ 1:
Eigd og brukt regelmessig fartøy over 8 meter og inntil 15 meter i minst 3 år.

Alternativ 2:
Bestått praktisk utsjekk ved godkjent skole.

Alternativ 3:
12 mnd. effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter. Skal være opptjent i stilling som innbefattar brovakt, fortøyning, last- og losseoperasjonar, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrar.
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen